lørdag 8. november 2014

Tyrifjord fisk !

I dag setter trollingforbundet ut 220 ørret på mellom 1 og 2 kg i Tyrifjorden !